Święto Drzewa 2015

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2015-10-13 | Views: 722

Drzewa mają swoje święto!

"Święto Drzewa’’ jest programem edukacji ekologicznej realizowanej w naszej szkole od kilku lat. 

 

 Zgodnie z założeniami tej ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji celem jej jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych uczniów. Tegoroczne odchody, Święta Drzewa’’ związane były z realizacją projektu edukacyjnego „Cztery pory roku”.  Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w konkursie plastycznym „Moje ekologiczne drzewo”.  Prace zostały wyeksponowane na wystawie podczas szkolnej uroczystości. Były okazałe klony, kasztanowce, dęby…. Uczniowie klasy IV d wprowadzili swoich rówieśników w tematykę ekologicznego święta natomiast uczniowie klasy IV a przygotowali przedstawienie pt. „Tropiciele Szrotówki”. Uczniowie mieli możliwość rozszerzenia swojej wiedzy na temat szkodników polskich drzew, a w szczególności szrotówki kasztanowiaczka, który atakuje drzewa kasztanowca. Grabiąc, a następnie utylizując zaatakowane przez szkodnika liście można uratować kasztanowce i przyczynić się do poprawy stanu najbliższego środowiska przyrodniczego. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa Antonin Ewą Pęcherz, która przedstawiła wiele ciekawych informacji o pracy leśnika lasach występujących w Polsce, ich składzie gatunkowym o ich znaczeniu w gospodarce.  Uświadomiła uczniom, że sadzenie drzew jest jednym ze skutecznych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ostatnim punktem programu było posadzenie drzew na terenie szkoły przez uczniów. Tegoroczne obchody Święta Drzewa zostały przygotowane przez nauczycielki: Małgorzatę Wieczorek, Violettę Lebdę i Elżbietę Bachorską.

Galeria-zobacz