Konkurs rozstrzygnięty!

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2021-01-19 | Views: 176

 

Tuż przed Bożym Narodzeniem  uczniowie klas siódmych mogli wziąć udział w konkursie sprawdzającym znajomość lektur obowiązkowych z klas IV-VI.

 

 

 Konkurs odbył się online i polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu. Cieszymy się, że spotkał się on z dużym zainteresowaniem ze strony siódmoklasistów. Warto podkreślić, że wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą, o czym świadczą bardzo wyrównane wyniki. Z uwagi na to, zadecydowano o przyznaniu: Zuzannie Stawik, Zuzannie Gozdowskiej, Marcie Popiel i Kacprowi Kończewskiemu równorzędnej nagrody głównej, a wyróżnienia:Zofii Idzior, Alicji Paluch, Maksymilianowi Wieczorkowi, Bogumile Spaleniak oraz Dagmarze Borowczyk.

Gratulujemy raz jeszcze! Wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów w nadchodzącym półroczu. Dziękujemy  również  Radzie Rodziców za wsparcie naszej inicjatywy.

 

J.Dryjańska, D.Żywica