KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI

Categories: | Author: Ewa Bartczak | Posted: 2021-07-26 | Views: 105

Nasza szkoła została wyróżniona Krajową Odznaką Jakości za realizację projektu eTwinning „My Friendship Adventure”. Odznaka ta jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły prestiżem i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską. 

 

 

 

W projekcie wzięło udział trzynaścioro uczniów z klasy 3a. Celem projektu było umożliwienie dzieciom z różnych krajów nawiązania nowych znajomości komunikując się w języku angielskim. Uczniowie mieli  możliwość przedstawić siebie, poznać rówieśników  z innych krajów, rozmawiać i pisać na takie tematy jak: rodzina, zwierzęta domowe, szkoła, przyjaźń, jedzenie, upodobania, obchodzone święta itd. Projekt miał także na celu: wzmacnianie świadomości europejskiej tożsamości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych, używanie języka angielskiego w znaczącym kontekście, promowanie współpracy i wartości takich jak: szacunek, przyjaźń, tolerancja itd., rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów, dzielenie się własną kulturą, zwyczajami i tradycjami, wzmocnienie uczniów motywację do uczenia się języka angielskim. Projekt powstał we współpracy z takimi krajami jak Portugalia, Hiszpania, Turcja i Włochy.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/sp7.osw/posts/4045381135539110

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy!!!