28 października 2021   
 Śladami Henryka Sienkiewicza

Projekt edukacyjny ,,Śladami Henryka Sienkiewicza”

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2016-01-26 | Views: 926

Patron roku 2016

W roku szkolnym 2015/2016 w  Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim jest realizowany projekt edukacyjny ,,Śladami Henryka Sienkiewicza”.

 

 Wydarzenie to wiąże się z faktem , iż Patronem roku 2016  w Polsce jest ten wybitny twórca. Henryk Sienkiewicz żył w latach 1846-1916.W tym roku obchodzimy setną rocznicę śmierci pisarza. Każdy Polak wie, że Sienkiewicz pisał ,,ku pokrzepieniu serc”. W czasach zaborów jego książki były skarbnicą wiedzy o historii naszego kraju i podporą w trudnych chwilach. Powieści Litwosa budziły nadzieję i dodawały otuchy czytającym je Polakom. Kazały wierzyć ,że złe lata przeminą i nadejdzie upragniona wolność. Bohaterowie ,,Krzyżaków”, ,,Pana Wołodyjowskiego”, ,,Ogniem i mieczem”, ,,Potopu”, ,,W pustyni i w puszczy”  to postacie niezwykłe ,barwne ,odważne ,rozpalające wyobraźnię. Na szczególną uwagę zasługuje ich patriotyczna postawa i umiłowanie Ojczyzny. Sam autor mówił :,,należę do tych, którzy głoszą ,że należy miłować Ojczyznę nade  wszystko i należy myśleć przede wszystkim o jej szczęściu”. Do dzisiaj książki Sienkiewicza to wspaniała lektura, po którą sięgają czytelnicy w różnym wieku. Trzeba dodać, że polski pisarz w roku 1905 otrzymał Literacka Nagrodę Nobla za powieść ,,Quo vadis”. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 ma na celu przybliżenie postaci pisarza współczesnej młodzieży, promowanie czytelnictwa i rozwijanie wszechstronnych umiejętności humanistycznych  uczniów. Aby te cele zostały zrealizowane,  w ciągu roku szkolnego są opracowywane różnorodne zadania. Wiążą się one z czytaniem tekstów Sienkiewicza, przygotowaniem gazetek, kalendariów, plakatów, albumów i wystaw. Dzieci będą mogły obejrzeć adaptacje filmowe dzieł pisarza, wykonać prezentacje multimedialne, wystawić na scenie spektakl wg tekstu Sienkiewiczowskiego. Na  podsumowanie projektu będzie zorganizowana wycieczka do Oblęgorka, miejsca niezwykle ważnego dla pisarza. Realizując to przedsięwzięcie, dzieci mogą wykazać się pomysłowością ,kreatywnością i wyobraźnią. Każdy  uczestnik może ujawnić swoje talenty i uzdolnienia. Zadania  są tak różnorodne, że wszyscy znajdą wśród nich coś dla siebie. To wspaniała zabawa, która rozwija umysł , dostarcza wiedzy i doskonali umiejętności. Projekt jest skierowany do uczniów klas IV-VI. Jego realizacją zajmują się opiekunowie Samorządu Szkolnego , nauczyciele języka polskiego, historii, przyrody, plastyki , wychowawcy  i bibliotekarz szkolny.Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________