17 kwietnia 2021   
 Rada Rodziców SP7

 

Skład Rady Rodziców

 • Przewodnicząca: Izabela Binek 
   
 • Z-ca Przewodniczącej: Katarzyna Strąk

 • Sekretarz: Wojciech Burkietowicz
   


Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: Justyna Cierlak
   
 • Z-ca Przewodniczącej: Edyta Pazdan
   
 • II Z-ca Przewodniczącej: Aleksandra Gumienna

Ogólne warunki ubezpieczenia - zobacz

 

 

Skład Rady Rodziców

 • Przewodnicząca: Izabela Binek 
   
 • Z-ca Przewodniczącej: Katarzyna Strąk

 • Sekretarz: Wojciech Burkietowicz
   


Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: Justyna Cierlak
   
 • Z-ca Przewodniczącej: Edyta Pazdan
   
 • II Z-ca Przewodniczącej: Aleksandra Gumienna

Ogólne warunki ubezpieczenia - zobacz

 

  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________