16 sierpnia 2022   
 Samorząd Szkolny

Światowy Dzień Godności

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2020-10-31 | Views: 135

„Godność człowieka to poszanowanie własnego siebie… i drugiego człowieka…”

Paulo Coelho

W miesiącu październiku zostały zorganizowane obchody Światowego Dnia Godności. 

 

 

  Ideą tego święta jest propagowanie wśród uczniów wartości będących podstawowymi gwarantami godności drugiego człowieka. Uczennice ze Samorządu Uczniowskiego przygotowały wystawę, dzięki której uczniowie mogli dowiedzieć się co to jest godność. ”Tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono”, jak to powiedziała W. Szymborska. Bo nigdy się nie dowiemy jak byśmy się zachowali w takiej czy innej sytuacji, dopóki się w niej nie znajdziemy, ale powinniśmy żyć tak, by przed swoim sumieniem postępować godnie i trzymać się zasad moralnych. Niezależnie od wszystkiego. I to jest chyba właśnie najważniejsze. Niezależnie od wszystkiego… Na przygotowanych tablicach, uczniowie mogli zdefiniować, czym dla nich jest godność, jakie wartości są z nią związane i jak postępować na co dzień, żeby szanować godność swoją – i innych.Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________