7 lipca 2022   
 Samorząd Szkolny

Szczęśliwy numerek

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2022-04-08 | Views: 21

 

Szczęśliwy numerek wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 roku w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły i opiekunami Samorządu Uczniowskiego oraz jego przedstawicielami. 

 

 

 Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia tylko z niezapowiedzianych odpowiedzi. 

Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z:

- wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, testów ( również przełożonych)

- zaplanowanych kartkówek (również przełożonych)

- zaplanowanego pytania

- bieżącej pracy na lekcji i aktywnego w niej udziału

- posiadania przyborów, zeszytów, podręczników, ćwiczeń niezbędnych do pracy na lekcji

- wykonywania zadań domowych

 

Informacja o szczęśliwym numerku jest wywieszona przy wejściu do szkolnego sekretariatu.Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________