7 lipca 2022   
 Samorząd Szkolny

Otwarte serca dla seniorów

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2022-04-14 | Views: 22

 

Wrażliwość, otwartość, zaangażowanie cechuje wielu uczniów naszej szkoły. 

 

 

  Angażują się w pomaganie oraz zachęcają innych do działań prospołecznych. W miesiącu kwietniu Samorząd Uczniowski klas IV – VIII przeprowadził wielkanocną zbiórkę słodyczy dla podopiecznych z Domu Opieki Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. Zostały przygotowane świąteczne paczki. Specjalnym upominkiem dla seniorów były własnoręcznie wykonane kartki wraz z życzeniami przez uczniów. Wszystkie dary zostały przekazane na ręce dyrektora DPS przez opiekunów SU. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy włączyli się do akcji charytatywnej i sprawili radość drugiemu człowiekowi. Koordynatorami przedsięwzięcia były Elżbieta Bachorska i Violetta Lebda.

 Galeria - zobaczReturn
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________