________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

 

 

....................................................................................

VII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY- informacje

........................................................................         

 

                                                                 aktualne miejsce  sprzedaży mundurków na nowy rok szkolny

  

...................................................................................................................................................................................    

 

Informacja dla szkół - szczepienia

 

Kwestionariusz dla osoby niepełnoletniej

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

 

 

....................................................................................

VII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY- informacje

........................................................................         

 

                                                                 aktualne miejsce  sprzedaży mundurków na nowy rok szkolny

  

...................................................................................................................................................................................    

 

Informacja dla szkół - szczepienia

 

Kwestionariusz dla osoby niepełnoletniej

 

 

 

21 października 2021   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Mały Mistrz

Categories: | Author: Artur Bartczak | Posted: 2014-08-06 | Views: 951

Ogólnopolski program "Mały Mistrz"

 współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma na celu uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego oraz wzrost aktywności sportowej uczniów.

 

Realizacja programu Mały Mistrz rozpocznie się od 1 września 2014 r. i obejmie uczniów klas I szkół podstawowych. W Ostrowie Wielkopolskim w programie uczestniczyć będzie 38 klas I – łącznie około 900 pierwszoklasistów.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jako partner realizujący program wraz ze szkołami zapewni nauczyciela wychowania fizycznego jako asystenta nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na jedną godzinę tygodniowo zajęć WF dla każdej klasy I uczestniczącej w programie.

Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych:
•    Piłkarz
•    Lekkoatleta
•    Rowerzysta – Turysta
•    Gimnastyk – Tancerz
•    Narciarz – Łyżwiarz
•    Pływak - Wodniak

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką Małego Mistrza.

Docelowo program w kolejnych latach szkolnych ma objąć klasy I – III szkół podstawowych. W klasie II od roku szkolnego 2015/2016 planuje się realizację
na basenie 16 godzin zajęć nauki pływania dla uczniów. W ramach programu, miejskie szkoły otrzymują zestaw sprzętu sportowego, a nauczyciele specjalny podręcznik
i materiały dydaktyczne.Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________