________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

 

 

....................................................................................

VII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY- informacje

........................................................................         

 

                                                                 aktualne miejsce  sprzedaży mundurków na nowy rok szkolny

  

...................................................................................................................................................................................    

 

Informacja dla szkół - szczepienia

 

Kwestionariusz dla osoby niepełnoletniej

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

 

 

....................................................................................

VII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY- informacje

........................................................................         

 

                                                                 aktualne miejsce  sprzedaży mundurków na nowy rok szkolny

  

...................................................................................................................................................................................    

 

Informacja dla szkół - szczepienia

 

Kwestionariusz dla osoby niepełnoletniej

 

 

 

16 października 2021   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Działania międzynarodowe w ramach nowego projektu Erasmus +

Categories: | Author: Ewa Bartczak | Posted: 2019-11-28 | Views: 268

„ I see You, I hear You, I feel You”

W dniach od 22-27 listopada w miejscowości Alatskivi w Estonii odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów międzynarodowego projektu w ramach Programu Erasmus+

 

Program wizyty, w której uczestniczyli nauczyciele z Hiszpanii, Turcji, Macedonii, Chorwacji i Estonii obejmował przede wszystkim omówienie działań w ramach realizacji nowego prjektu pt: „ I see You, I hear You, I feel You” Nauczyciele uczestniczyli w dwudniowym, szkoleniu, które dostarczyło profesjonalnej wiedzy z zakresu relacji interpersonanych oraz techniki mediacji. Wiedza  ta przydatna będzie nauczycielom w realizacji   zadań projektowych, które mają przeciwdziałąć agresywnym zachowaniom wśród młodzieży.
Bullying to przemoc na uczniach, głównie psychiczna. Problem dotyczy niemal każdej szkoły, na każdym etapie edukacji . To zjawisko obserwowane jest coraz częściej w obecnej szkole. Międzynarodowe działania  to odpowiedź na powszechnie występujące negatywne  zjawiska  dotyczące agresywnych zachowań wśród uczniów. Działania  w projekcie związane będą z podnoszeniem świadomości młodych ludzi odnośnie przemocy i krzywdzenia, oraz niwelowanie agresywnych zachowań wśród młodych ludzi. Istotnym zadaniem będzie  wypracowanie wśród uczniów  asertywności, pewności siebie, umiejętności przeciwstawienia się i niegodzenia na akty przemocy.
Cele, które będą realizowane w ramach projektu:
-    Tworzenie odpowiedniego klimatu I atmosfery sprzyjającej budowaniu dobrych relacji rówieśniczych
-    Reagowanie i zapobieganie negatywnym zjawiskom wśród uczniów
-    Tworzenie bezpiecznego i opiekuńczego środowiska psychicznego uczniów
-    Skuteczne i innowacyjne uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem metodologii RP na lekcjach
-    Zapobieganie konfliktom związanym z zastraszaniem i niwelowanie negatywnych, agresywnych zjawisk uczniów
-    Budowanie większej świadomości uczniów związanej z szacunkiem do innych osób
-    Zwiększenie  zdolności reagowania na nieodpowiednie zachowanie
-    Budowanie świadomości, że złe zachowanie powoduje wzrost konfliktów rówieśniczych
-    Zwiększenie zaufania i satysfakcji wśród uczniów, pracowników i rodziców

 

Galeria- zobacz
 Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________