________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

 

 

....................................................................................

VII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY- informacje

........................................................................         

 

                                                                 aktualne miejsce  sprzedaży mundurków na nowy rok szkolny

  

...................................................................................................................................................................................    

 

Informacja dla szkół - szczepienia

 

Kwestionariusz dla osoby niepełnoletniej

......................................................................................................................................................

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

 

 

....................................................................................

VII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY- informacje

........................................................................         

 

                                                                 aktualne miejsce  sprzedaży mundurków na nowy rok szkolny

  

...................................................................................................................................................................................    

 

Informacja dla szkół - szczepienia

 

Kwestionariusz dla osoby niepełnoletniej

......................................................................................................................................................

 

 

 

26 października 2021   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

XVI Szkolny Konkursu „Co wiemy o patronie szkoły”

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2021-03-09 | Views: 182

„Nie cofać się, iść ciągle naprzód śmiało rozwiązywać nowe zadania"

 Józef Zachariasz Bem

 

Obchody Święta Patrona Szkoły były okazją do pogłębienia wiedzy o bohaterze trzech narodów. 

 

 

 

 

 Józef Zachariasz Bem był niestrudzonym żołnierzem i człowiekiem o licznych talentach, który całe życie poświęcił idei walki narodowowyzwoleńczej. Był inżynierem wojskowym, zajmował się konstrukcją rakiet, był dowódcę artylerii w czasie powstania listopadowego, działaczem politycznym Wielkiej Emigracji, uczestnikiem Wiosny Ludów, naczelnym wodzem powstania węgierskiego oraz feldmarszałkiem armii Imperium Osmańskiego. Poprzez swe czyny przeszedł do historii jako bohater walczący o wolność Polski, Węgier i Turcji. Gorący patriotyzm, umiłowanie wolności, pragnienie szczęścia dla swego i innych narodów to zasady, którymi kierował się w swoim życiu. Samorząd Uczniowski zorganizował już po raz XVI szkolny konkurs pod hasłem „Co wiemy o patronie szkoły". Zadaniem uczniów było wykonanie portretu, plakatu lub prezentacji multimedialnej dotyczącej patrona. W gronie nagrodzonych uczniów znaleźli się: Inka Nowakowska, Maria Wrembel, Agnieszka Kląskała, Amelia Bachman, Hanna Podsadna, Antonina Załustowicz, Julia Pokładek, Anna Przybył, Kajetan Kolany, Wiktoria Depiak, Wiktoria Kościanowska, Zofia Witkowska, Maksymilian Wieczorek, Aleks Nawrocki, Emilia Paprocka, Julia Jakubowska, Julia Działoszyńska, Antonina Kubica, Wiktoria Garczarek, Bartłomiej Dudkowiak, Marta Dudkowiak, Magdalena Gajda, Oliwia Gregier. Wszyscy uczestnicy konkursu zasłużyli na gratulacje udowodniając, że „bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają ich śladem”. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7. Koordynatorami przedsięwzięcia były Elżbieta Bachorska i Violetta Lebda.

 Galeria - zobacz  

 Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________