________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

 

 

........................................................................         

 

                                                                 aktualne miejsce  sprzedaży mundurków na nowy rok szkolny

  

...................................................................................................................................................................................    

 

Informacja dla szkół - szczepienia

 

Kwestionariusz dla osoby niepełnoletniej

..................................................................................................................................................... 

 

 

1 grudnia 2021   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Warsztaty „Jak rozmawiać, aby się porozumieć”

Categories: | Author: Ewa Bartczak | Posted: 2021-10-04 | Views: 41

Udział w projekcie  edukacyjnym „Ja jako człowiek szczęśliwy”.

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w kontaktach międzyludzkich. Ma ona duży wpływ na życie człowieka. Każda interakcja z drugim człowiekiem to nadawanie i odbieranie komunikatów werbalnych i niewerbalnych. 

 

Efektywne, poprawne, zrozumiałe, pozytywne porozumiewanie się między ludźmi pozwala na bycie zrozumianym, wysłuchanym, dobrze traktowanym. Pozwala na zrozumienie, wysłuchanie i dobre traktowanie siebie i innych. Warto więc mieć świadomość w jaki sposób osiągać zamierzone rezultaty podczas prowadzenia rozmów, prowadzić rozmowę w taki sposób, aby się porozumieć - rozumieć czynniki usprawniające oraz zakłócające proces komunikowania się. Jest to ważna umiejętność, niełatwa sztuka.

Uczniowie szkół podstawowych, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej w Dębnicy, Szkoły Podstawowej w Hucie oraz Szkoły Kwitnącej Myśli, oraz uczniowie szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego,
III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznego, wzięli udział w warsztatach „Jak rozmawiać, aby się porozumieć”. Podczas warsztatów uczniowie poznali sposoby porozumiewania się, nabyli cechy dobrego słuchacza, dowiedzieli się co to są bariery komunikacyjne i jak je przezwyciężać, poznali elementy komunikacji asertywnej jako wyraz szacunku dla własnego ja i drugiego człowieka, jak budować komunikat typu „ja”. Zajęcia z komunikacji na pewno pomogą uczniom odnaleźć się w świecie informacji i relacji.

To wpływa poczucie jego szczęścia w przyszłości. Na zakończenie spotkania uczniowie zaprojektowali plakaty dotyczące budowania pozytywnego komunikatu.

Warsztaty zorganizowano także dla` rodziców klas 7 Szkoły Podstawowej nr 7.  Rodzice maja duży wpływ na to, jakie będą ich dzieci i jak będą sobie radzić w życiu. Kierując warsztaty do rodziców, chcielibyśmy pomóc im zrozumieć własne dzieci, uświadomić, jak ważną rolę pełnią w ich życiu, jak rodzice mogę rozmawiać z dzieckiem na ważne dla niego tematy,
w jaki sposób formułować komunikat, aby właściwie kształtować poczucie wartości swojego dziecka, jak wspierać własne dziecko.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu edukacyjnego „Ja jako człowiek szczęśliwy”. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 7, we współpracy Stowarzyszenia „Czas dla dzieci”. Warsztaty poprowadziła Małgorzata Bogaczyk - nauczyciel, trener biofeedback oraz terapeutka QEEG, prowadzi także treningi radzenia sobie ze stresem.

Projekt edukacyjny realizowany w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2021, dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 galeria- zobacz

 

 Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________