________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

 

 

........................................................................         

 

                                                                 aktualne miejsce  sprzedaży mundurków na nowy rok szkolny

  

...................................................................................................................................................................................    

 

Informacja dla szkół - szczepienia

 

Kwestionariusz dla osoby niepełnoletniej

..................................................................................................................................................... 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

 

 

........................................................................         

 

                                                                 aktualne miejsce  sprzedaży mundurków na nowy rok szkolny

  

...................................................................................................................................................................................    

 

Informacja dla szkół - szczepienia

 

Kwestionariusz dla osoby niepełnoletniej

..................................................................................................................................................... 

 

 

1 grudnia 2021   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2021-10-15 | Views: 128

 

14 października 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się uroczysta akademia poświęcona Dniu Edukacji Narodowej. 

 

 

 Uczniowie klas: VIII a, VIII c,  VII a, VII b, V a, IV s i I c przygotowali program artystyczny, który miał być prezentem dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Uczniowie prowadzący uroczystość przedstawili na wstępie krótki zarys historyczny ukazujący genezę tego święta.  W 1773 roku powstało w Polsce pierwsze ministerstwo oświaty, które dało podwaliny do zorganizowania powszechnego szkolnictwa dla polskiego społeczeństwa. 

   Mottem przewodnim uroczystości były słowa Elizy Orzeszkowej, która napisała, że ,, miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”.  Dzień Edukacji w Siódemce zaingurowała pani dyrektor Urszula Twardowska, która przywitała wszystkich gości przybyłych na uroczystość. Pani Dyrektor zwracając się do pracowników szkoły i do uczniów powiedziała m. in.: 

 ,, Kształcenie dzieci i młodzieży to trudne i odpowiedzialne zadanie. Mądry pedagog wskazuje młodemu pokoleniu wartości: uczy tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka oraz przekazuje najcenniejszy dar, jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy. Nauczyciel jest drogowskazem w kształceniu, wychowaniu oraz odkrywaniu i rozwijaniu pasji i wie, że  „W każdym dziecku tkwi potencjał, który warto wydobywać, aby mogło się w pełni rozwijać, stawać się częścią klasy i szkoły, a później dorosłym obywatelem w społeczności lokalnej.(…)

 ,, Szczęście jest, kiedy masz najlepszego nauczyciela na świecie!”

Jestem przekonana, że wielu uczniów naszej szkoły jest szczęśliwych.

W naszej szkole pomagamy uczniom zdobywać wiedzę, rozwijać umysły i talenty. Uczymy przezwyciężać trudności, motywujemy, zachęcamy do działania, budzimy wiarę w posiadane siły i talent. Często wspieramy duchowo i doradzamy jak najlepsi przyjaciele. Uczymy zrozumienia, tolerancji, szacunku do drugiego człowieka oraz miłości do swojego miasta i Ojczyzny. Uczymy odpowiedzialności za środowisko, za ochronę przyrody, jak bezpiecznie poruszać się we współczesnym świecie. Kształtujemy charaktery swoich wychowanków, młodych ludzi, aby stawali się coraz piękniejsi. 

A my nauczyciele, ucząc innych, doskonalimy też siebie. Śmiało i z odwagą podążamy za zmieniającą się rzeczywistością, za oczekiwaniami młodego pokolenia. Jesteśmy świetną drużyną, która wspiera się nawzajem.

Wszystkie sukcesy, tytuły, certyfikaty, ciekawe projekty, innowacje, inwestycje i licznie przyznane stypendia są dowodem, że jesteśmy szkołą dbającą o wysoki poziom nauczania, szkołą nowoczesną, ale z bogatą tradycją, szkołą uczącą poprzez działanie i doświadczanie, otwartą na zmiany edukacyjne i kulturowe. Słowa naszego patrona generała Józefa Bema „ Nie cofać się, iść ciągle naprzód, śmiało rozwiązywać nowe zadania” są naszym kierunkowskazem.

    Szkoła to nie tylko nauczyciele, ale także pracownicy administracji i obsługi. To Wy Szanowni Państwo każdego dnia, z wielkim oddaniem i rzetelnością podejmujecie trud pracy: pracy często mozolnej, czasem niewidocznej gołym okiem, ale dającej wszystkim wielkie poczucie bezpieczeństwa. Dzięki Waszemu zaangażowaniu płynnie upływa życie szkolne całej społeczności.

    Dziękuję nauczycielom, pracownikom naszej szkoły za owocną pracę, zaangażowanie we własny rozwój zawodowy oraz rozwój ucznia, pracę na rzecz szkoły i środowiska. Dziękuję pracownikom administracji i obsługi, którzy wykonując codzienną pracę, dbają o wysoką jakość pracy swojej i placówki, przyjazne i bezpieczne warunki do nauki. 

Wszystkim pracownikom szkoły życzę zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów: rodzinnych i zawodowych oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.(…)”

Następnie głos oddano młodym tancerzom, recytatorom i wokalistom. W Siódemce rozbrzmiały słowa polskich poetów, rozległy się takty znanych piosenek i zawirowali w tańcu młodzi tancerze. Część artystyczna oddała powagę i radość, które przeplatają się w codziennej pracy nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Uczniowie klasy VIII a, którzy byli klasą apelową, przekazali wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia i podziękowania. Na ręce Dyrekcji szkoły złożyli wiązanki kwiatów. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali piękny Dzień Edukacji Narodowej: p. Grażynie Krolek, p. Małgorzacie Sępołowicz, p. Joannie Urbaniak, p. Justynie Wojtkowiak, p. Jolancie Kasprzak, Annie Żmudzie – Kuberackiej, p. Monice Jaskule i p. Grzegorzowi Jankowskiemu.

autor: Grażyna Krolek

Galeria - zobacz

 

 


Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________