.......................................................................................................................................................................... 

     

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego I kadencji-
informacja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rekrutacja  

 

..............................................................................................................................................................................................
 

2 kwietnia 2023   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2023-02-22 | Views: 37

 

Klasy 5c i 5s rozpoczęły zajęcia w ramach programu "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej", który wpisany jest do krajowego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. 

 

 

 Celem głównym programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności, które pozwolą im radzić sobie ze stresem i trudnościami. Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia

Podczas jego realizacji uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności w zakresie:

budowania poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie swoich potrzeb i uczuć,

rozwijania kreatywności i kompetencji poznawczych,

nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi osobami,

pracowania nad koncentracją i świadomym podejściem do otaczającej ich rzeczywistości.   

W trakcie ostatnich warsztatów uczniowie wykonali własne "apteczki pierwszej pomocy emocjonalnej", w której gromadzić będą różne materiały związane z tematyką zajęć. Zajęcia są prowadzone przez wychowawców: panią Agnieszkę Gębuś i panią Joannę Śniady. 

Galeria - zobacz

 Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________