.......................................................................................................................................................................... 

     

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego I kadencji-
informacja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rekrutacja  

 

..............................................................................................................................................................................................
 

2 kwietnia 2023   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Święto języka polskiego w naszej szkole

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2023-03-06 | Views: 43

 

„Nie tylko kraj ten, w którym żyjecie,

Ojczyzną waszą się zowie:

Bo jest i druga ojczyzna, [...]

Co w polskim mieści się słowie.

 

(W. Bełza Polska mowa)

 

 

 Tradycją naszej szkoły stało się już organizowanie szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Święto to przypada 21 lutego. W tym roku wydarzenia z nim związane zostały rozłożone w czasie. Przez ostatnie dwa tygodnie uczniowie klas IV-VIII mogli wziąć udział w różnych konkursach: czwartoklasiści tworzyli plakat promujący język ojczysty, reprezentanci z klas piątych i szóstych prezentowali swoje umiejętności w konkursie recytatorskim „Łamańce językowe”, a ochotnicy z najstarszych klas zmierzyli się w konkursie literackim „W rozprawce o mowie ojczystej”. Oprócz zmagań konkursowych w tym roku przygotowano również scenariusz lekcji wychowawczej poświęconej dziejom języka polskiego i poprawności językowej (wraz z prezentacją),  którą nauczyciele mogli przeprowadzić w ramach zajęć z wychowawcą. Wszystkie te przedsięwzięcia zainaugurowały szkolny projekt – „Rok języka polskiego w SP7”.

Wszystkim uczestnikom konkursów i nauczycielom, którzy włączyli się  do realizacji zadań dziękujemy!

Joanna Dryjańska

Danuta Żywica

 Galeria - zobaczReturn
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________