.......................................................................................................................................................................... 

     

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego I kadencji-
informacja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rekrutacja  

 

..............................................................................................................................................................................................
 

                                                                                            

.......................................................................................................................................................................... 

     

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego I kadencji-
informacja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rekrutacja  

 

..............................................................................................................................................................................................
 

2 kwietnia 2023   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Uroczyste podsumowanie IX Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2023-03-15 | Views: 38

 

14 marca  w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Lipskiego i ks. Jana Kompałły odbyło się uroczyste podsumowanie IX  Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych. 

 

 

 Tegoroczna edycja poświęcona była wybitnym twórcom epoki romantyzmu: Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu, Cyprianowi Kamilowi Norwidowi i Aleksandrowi Fredrze. Laureatom towarzyszyli rodzice i nauczyciele. Wszystkich licznie przybyłych na uroczystość gości powitała Olga Janicka- autorka testu konkursowego. Następnie głos zabrała Urszula Twardowska- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim. Od dziewięciu lat konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Józefa Bema przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym, Urzędem Miasta i Radą Rodziców. Konkurs przebiega w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W pierwszym uczestnicy rozwiązują test sprawdzający umiejętności i wiedzę z zakresu literatury, teorii literatury, ortografii, frazeologii i wiedzy o języku. W drugim etapie  losują dwa pytania i odpowiadają przed komisją konkursową. Do 9. edycji zgłoszono  29 uczniów z pięciu  ostrowskich szkół podstawowych. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do części ustnej i wzięli w niej udział, zostali laureatami konkursu. Po zsumowaniu punktów jury wyłoniło zwycięzców. W tym roku  laureatami zostali następujący uczniowie:

Cyprian Palczewski

Mikołaj Matecki

Marta Jamry

Iga Jankowska

Patryk Jankiewicz

Zuzanna Łukasiewicz

Amelia Szewczyk

Antonina Biczysko

Hanna Kuświk

Aleksandra Krawczyk

Weronika Gomółka

Liana Fudalej

Klaudia Kryszczak

Olga Tomalak

Matylda Nowak

 Z  grona laureatów komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Aleksandra Krawczyk

II miejsce – Hanna Kuświk

III miejsce- Weronika Gomółka i Olga Tomalak

Wyróżnienia:

Antonina Biczysko

Patryk Jankiewicz

Amelia Szewczyk

Iga Jankowska

Matylda Nowak

Nagroda za najlepiej napisany test- Aleksandra Krawczyk

Nagroda za najlepszą wypowiedź ustną- Antonina Biczysko

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 Urszula Twardowska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania IX  Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego. Pogratulowała uczniom wspaniałych wyników, a nauczycielom zdolnych uczniów. Uroczystość uświetnił występ wokalny bardzo utalentowanych dziewczyn- uczennic I LO: Marii Kupczyk i Marii Grzyb. Fundatorem nagród dla laureatów konkursu  była Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7.  Wszyscy laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Podziękowania otrzymali również nauczyciele za pracę  w komisjach, za przygotowanie laureatów i za organizację całego projektu. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego za współpracę przy realizacji ważnego edukacyjnego zadania. Dla młodych ostrowian i wszystkich gości przybyłych   do szacownej Alma Mater Ostroviensis to niecodzienne przeżycie i zaszczyt. Koordynatorkami konkursu są polonistki  Katarzyna Wencławiak i Grażyna Krolek. Oprawę graficzną zaprojektował i wykonał Leszek Moskwa. Uroczystość podsumowania przygotowała Olga Janicka.

  Galeria - zobaczReturn
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________